Volg ons op

Jeep garantie

De zekerheden van Jeep.

Decoratie_GarantieEen nieuwe Jeep is een robuuste auto die wel tegen een stootje kan.

Bij de aankoop van uw nieuwe Jeep® is een garantie van 36 maanden inbegrepen, het betreft de eerste 2 jaar fabrieksgarantie waarbij er geen kilometer beperking van toepassing is, vervolgd met 1 jaar aanvullende garantie tot een maximale km stand van 120.000. De garantieperiode gaat in vanaf de registratiedatum van de auto.

2 jaar fabrieksgarantie
De garantie biedt dekking van het voertuig tegen fabricagefouten, die gratis zullen worden verholpen met behulp van originele of gereviseerde onderdelen.

Werkzaamheden onder garantie worden uitgevoerd door de Jeep® Servicecentra en omvatten:

 • reparatie of vervanging van het defecte onderdeel;
 • arbeid die nodig is voor de vervanging of reparatie;
 • levering van verbruiksmaterialen die nodig zijn om de reparatie onder garantie uit te voeren.

Tijdens fabrieksgarantie kunt u ook van hulp bij pech onderweg profiteren.

3e JAAR AANVULLENDE JEEP® GARANTIE VOORWAARDEN

Als de garantie van 24 maanden eenmaal is verlopen, zal het Jeep® Servicepunt de auto voor een aanvullende periode van 12 maanden garanderen vanaf de eerste dag na afloop van de periode van twee jaar vanaf de eerste registratiedatum van de auto of de aflevering van de auto, zoals vastgesteld op het garantiebewijs, ondertekend door het Jeep® Servicepunt, en tot het einde van het derde jaar of tot de auto een totaal van 120.000 km afgelegd heeft vanaf de datum van eerste registratie, welke van de twee omstandigheden zich het eerst voordoet. Het Jeep® Servicepunt moet, onder deze aanvullende garantie, onderdelen gratis repareren die onbruikbaar of inefficiënt zijn wegens fabricagedefecten door deze te vervangen door originele Jeep® onderdelen of verbeterde Jeep® onderdelen. Bewerkingen onder garantie moeten worden uitgevoerd door het Jeep® service netwerk en omvatten:

 • reparatie of vervanging van het defecte onderdeel
 • arbeidskrachten die nodig zijn voor de vervanging ode reparatie
 • levering van verbruiksmaterialen die nodig zijn om de reparatie onder garantie uit te voeren.

De aanvullende garantie dekt niet:

Onderdelen onderhevig aan slijtage (componenten die regelmatig moeten worden vervangen):
Banden, velgen/wieldeksels, ontstekingsbougies/voorgloeibougies, koppelingsplaten en koppelingsmechanisme, remschijven en remblokken, ruitenwisserbladen en achterruitwisser/koplampwisser, achterste remschoenen, remtrommels, accessoire riem (behalve de distributieriem), schokdempers, lampen (binnen-en buitenverlichting), batterij, zekeringen, alle uitlaatpijpen (behalve het systeem van emissiebeperkende katalysator en roetfilter), smeermiddelen, filters, wieluitlijning. Afdichtingen, wielen, cilinderslot en sleutels, handgrepen, scharnieren, verlichting en kunststof onderdelen, lampen ,verf, ramen, ruitenwisserbladen, deur- en ruitdichtingen (behalve het open dak), interieur bekledingen en stoffen van deuren, zittingen, tapijten, drempelbekleding en motorkapbekleding. Ongevallen, schade veroorzaakt door brand en diefstal, krassen, chemische schade, niet originele onderdelen en schade als gevolg van niet originele onderdelen.
Deze beperking heeft betrekking op geconstateerde storingen, geaccepteerd door de klant bij aanschaf van de auto en op de garantie van de fabrikant bij eerst een/of volgende registraties. De aanvullende garantie vereist dat de onderhoudsbeurten, zoals voorgeschreven door de fabrikant en beschreven in het instructieboek, zijn uitgevoerd en gecertificeerd zijn door degene die deze werkzaamheden heeft verricht.

In de volgende gevallen vervalt de aanvullende garantie:

 • als er wijzigingen aan de auto zijn aangebracht of als deze gebruikt is bij sportieve evenementen
 • als de stand van de kilometerteller is gewijzigd of als daarmee op enigerlei wijze is geknoeid
 • als de klant onjuiste informatie heeft verschaft met betrekking tot de werkelijke afstand die de auto heeft afgelegd.

 

Deze Service kan tegen betaling worden verlengd met maar liefst 5 jaar. Klik hier om onze receptionist te raadplegen.

 

U kunt de voorwaarden hieronder op uw gemak doorlezen:

VOERTUIGGARANTIE
Jeep garandeert uw voertuig, met Nederlands kenteken, tegen fabricagefouten gedurende een periode van 36 maanden gerekend vanaf de datum van eerste ingebruikname en zonder kilometerlimiet. Onder deze Garantie moet de Dealer eventuele onderdelen die ten gevolge van een fabricagefout defect zijn geraakt zonder kosten repareren of vervangen door originele of gereviseerde MOPAR-onderdelen.

De werkzaamheden die onder Garantie door een Jeep Dealer worden uitgevoerd omvatten:
– reparatie of vervanging van het defecte component;
– noodzakelijke arbeid voor de reparatie of vervanging;
– levering van verbruiksmaterialen die nodig zijn om de reparatie onder Garantie uit te voeren.

De Garantie dekt geen defecten of gebreken die, geheel of gedeeltelijk, veroorzaakt of verergerd zijn door:
– wijzigingen, reparaties of demontagewerkzaamheden aan de auto die niet zijn uitgevoerd door de werkplaats van een Jeep Dealer;
– het niet tijdig uitvoeren van de voorgeschreven onderhoudsbeurten (voor zover deze direct van invloed zijn op het defecte component) die door de fabrikant zijn vereist en     omschreven staan in de gebruikershandleiding (lees hiertoe zorgvuldig de informatie die in het hoofdstuk Onderhoudsschema wordt gegeven);
– modificaties aan de auto zonder voorafgaande goedkeuring van de fabrikant;
– verwaarlozing, ongevallen, late melding van defecten, oneigenlijk gebruik, deelname aan sportevenementen, reparaties uitgevoerd met niet originele onderdelen (d.w.z. onderdelen die niet door de fabrikant zijn geleverd) en verergering van het defect doordat er te lang mee is doorgereden.

De Garantie dekt geen defecten die zijn veroorzaakt door normale gebruiksslijtage. Hiertoe behoren bijvoorbeeld het verversen of bijvullen van oliën en andere vloeistoffen of de vervanging van de volgende onderdelen: (gloei)bougies, filters, aandrijfriemen, koppelingsplaten, remschijven en -blokken, achterremschoenen en -trommels, schokdempers, zekeringen, gloeilampen, wisserbladen voor voorruit en achterruit, enz.

De garantie vervalt als een storing niet binnen redelijke tijd nadat deze zich heeft voorgedaan wordt gemeld.

De beschreven garantie ontkracht op geen enkele wijze de rechten van consumenten. Op alle garantiebepalingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

Garantie op de lak

Het voertuig is gegarandeerd tegen fabricagefouten in het lakwerk voor een periode van 24 maanden vanaf de afleverdatum. De garantie voorziet in het volledig of gedeeltelijk opnieuw lakken van het voertuig om alle fouten te elimineren, in overeenstemming met de standaardvoorwaarden van de fabrikant.

Garantie tegen doorroesten

Uw auto wordt gedekt door garantie tegen doorroesten veroorzaakt door corrosie.

Deze garantie dekt de kosten van alle reserveonderdelen en de arbeid vereist om de plaatdelen die zijn doorgeroest te repareren of te vervangen. Als het doorroesten optreedt wegens andere redenen dan corrosie, dan is deze garantie niet van toepassing. Cosmetische corrosie of corrosie veroorzaakt door bijvoorbeeld steenslag of krassen wordt niet gedekt. Er zijn twee tijdslimieten van toepassing op deze garantie, die ingaan op de afleverdatum van uw voertuig:

 • voor externe carrosseriepanelen (die gelakt zijn en zichtbaar zijn van buitenaf) is de tijdslimiet 7 jaar, zonder kilometragelimieten;
 • voor de overige panelen is de tijdslimiet 24 maanden, zonder kilometragelimieten.

BREID UW GARANTIE UIT

Met Jeep® Extra Garantie heeft u dekking tegen mechanische en elektronische storingen in uw auto. Bovendien zult u blijven profiteren van:

 • Reparaties uitgevoerd door hooggekwalificeerde en gespecialiseerde technici.
 • Gebruik van originele onderdelen.
 • Servicecentra en assistentie in heel Europa.

 

Klik hier om onze receptionist te raadplegen.